STYPENDIA MIASTA WROCŁAWIA

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ROZDANE!

W dniu 22 września 2021 roku  w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XIV
we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala wręczenia Stypendiów Miasta Wrocławia
za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

Do grona najwybitniejszych uczniów Wrocławia dołączyli:

Rozalia Homańska, Laura Najdecka i Bartosz Szumiło („świeży” absolwent).

Gratulujemy!

Dodajmy, że Stypendium Miasta Wrocławia przyznawane jest uczniom  posiadającym oceny celujące na świadectwie końcowym oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, tj. od września bieżącego roku kalendarzowego do czerwca następnego roku kalendarzowego.