30 września zorganizowane zostały zostały zajęcia terenowe w Lesie Mokrzańskim pod tytułem: Świat Grzybów.

Uczestnicy z klas IV – VI rozpoznawali grzyby, uczyli się jak odróżniać grzyby jadalne od niejadalnych. Naszym odkryciem było też bogactwo kolorów, zapachów, form oraz siedlisk grzybów.