Świetlicowy piknik rekreacyjno- sportowy z okazji Dnia Dziecka 2019 r.