Nasza szkoła we współpracy z Wrocławską Inicjatywą Rowerową oraz Fundacją EkoRozwoju zorganizowała rowerowe szkolenie teoretyczne i praktyczne. Pan Cezary przedstawił naszym uczniom zalety korzystania z roweru, szczególnie jako środka transportu w mieście. Najważniejszym tematem poruszonym na szkoleniu była „Bezpieczna jazda rowerem”, podczas której przedstawione zostały sposoby bezpiecznego korzystania z roweru – przepisy ruchu drogowego w ujęciu praktycznym (tj. z położeniem nacisku na rozumienie reguł o największej wadze dla bezpieczeństwa ruchu oraz wyjaśnienie zasad właściwego ich stosowania w realiach ruchu drogowego) oraz dekalog bezpiecznego rowerzysty”. Podsumowaniem szkolenia był zajęcia praktyczne, gdzie zastosowano w praktyce teorię poznaną podczas wcześniejszej prelekcji. Po wakacjach szykujemy się do „egzaminu holenderskiego”, który to odbywa się na ulicy, w normalnych warunkach. Praktyka czyni mistrza:)

Dziękujemy za super szkolenie Panu Cezaremu Grochowskiemu.