W tym roku obchody Święta Niepodległości upłynęły w postaci różnych działań i konkurencji. Były klasowe prezentacje wylosowanych pieśni patriotycznych, pokaz musztry, prace plastyczne przedstawiające postać Józefa Piłsudskiego. Oczywiście wszystko to działo się podczas trwania kawiarenki, która wspierała nas swymi smakołykami.