To już czwarty dzień naszej rywalizacji!
101 uczniów liczy kroki.

4A

DZIEWCZĘTA
średnia 7 593 kroki (9 uczennic wzięło udział na 11)
Najlepsze wyniki: Milena Ś 13 587 i Karolina K 12 553
Wychowawca: 11 338

CHŁOPCY
średnia 1430 kroków (2 uczniów wzięło udział na 14)
Najlepsze wyniki: Adam W 7299 i Kamil J 6870
Wychowawca: 11 338

4B

średnia 4 294 kroki (8 uczniów wzięło udział na 17)
Najlepsze wyniki: Adam H 14 972 i Filip H 12 439

5A

CHŁOPCY
średnia 6 023 kroki (10 uczniów wzięło udział na 16)
Najlepsze wyniki: Igor O 21336 i Eryk B 15463
Wychowawca: 1119

6B

średnia 9 932 kroki (21 uczniów wzięło udział na 22)
Najlepsze wyniki: Dawid 25 085 i Stanislav H 17 842
Wychowawca: 18653

7C

DZIEWCZĘTA
średnia 9 724 kroki (14 uczennic wzięło udział na 14)
Najlepsze wyniki: Oliwia M 24 491 i Zuzia S 20 087
Wychowawca: 6 130

7AC

CHŁOPCY
średnia 10 735 kroków (8 uczniów wzięło udział na 14)
Najlepsze wyniki: Bogdan B 41 438 i Jakub D 26 334
Wychowawca: 6 933

8A

średnia 10 640 kroków (22 uczniów wzięło udział na 22)
Najlepsze wyniki: Oliwier S 28 291 i Joanna S 21 200
Wychowawca: 15 471

8C

średnia 3805 kroków (7 uczniów wzięło udział na 19)
Najlepsze wyniki: Artem W 26 780 i Yehor I 25 197
Wychowawca: 6 577