Piątek
Dzień rekordów !!!
6 do 8 godzin ruchu daje wynik ponad 40 tyś

4A
DZIEWCZĘTA
średnia 4 816
kroków (7 uczennic wzięło udział na 11)
Najlepsze wyniki: Wiktoria A 14 013 i Ameli K 10 518
Wychowawca: 12 933
4B
średnia 1 922 kroków (4 uczniów wzięło udział na 17)
Najlepsze wyniki: Nina S 14 756 i Anton 10054
5A
CHŁOPCY
średnia 2 811 kroków (3 uczniów wzięło udział na 16)
Najlepsze wyniki: Oliwier R 16 004 i Michał M 12 804
Wychowawca: 3 403
6B
średnia 11 244 kroków (17 uczniów wzięło udział na 22)
Najlepsze wyniki: Dawid 47 047 i Olha K 33 487
Wychowawca: 13 708
7C
DZIEWCZĘTA
średnia 8 765 kroków (12 uczennic wzięło udział na 14)
Najlepsze wyniki: Zuzia Ż 21 373 i Zuzia S 21 266
Wychowawca: 9 590
7AC
CHŁOPCY
średnia 9 731 kroków (7 uczniów wzięło udział na 14)
Najlepsze wyniki: Bogdan B 50 466 i Jakub D 34 345
Wychowawca: 9 590
8A
średnia 10 249 kroków (21 uczniów wzięło udział na 22)
Najlepsze wyniki: Mateusz S 25 400, Filip K 25 400 i Ilona 21 650
Wychowawca: 12 690
8C
średnia 6 378 kroków (6 uczniów wzięło udział na 19)
Najlepsze wyniki: Artem 37 916 i Yegor 34 441
Wychowawca: 9 789