Tydzień życzliwości

Od 17 do 21 listopada obchodzimy tydzień życzliwości.

Wybieramy najżyczliwszych w klasach.

Konkurs na plakat pod tytułem życzliwość. (do 20 dostarczyć prace)

20 XI debata na długiej przerwie, temat: ” życzliwość”

21 XI kawiarenka!

Bądźmy życzliwi dla siebie!