Dziś uczennice klasy 7b SP 97,pod kierunkiem nauczyciela, doskonaliły swoje umiejętności językowe, jak i społeczne, prowadząc gościnne zajęcia kulturowo-językowe Halloween workshops w Przedszkolu nr 88. Zerówkowicze, Dinusie, oraz młodsi o rok koledzy i koleżanki, Krasnoludki, uczyli się słówek, piosenki, utrwalały znajomość kolorów, zwrotów oraz pracowały indywidualnie, jak i grupowo z kartami pracy. Czas na zajęciach upłynął wszystkim bardzo szybko i miło!! Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy.