Walory krajobrazowe i przyrodnicze Parku Grabiszyńskiego — pod tym hasłem uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum uczestniczyli w realizacji projektu, którego celem jest poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych Parku Grabiszyńskiego. W tym celu młodzież wraz z opiekunkami R. Jędrusik i I. Dzięcioł udała się do pobliskiego parku, gdzie obserwowała roślinność i zwierzęta. Uczniowie zapoznali się z obiektami historycznymi, poznali pomniki, cmentarze, ścieżki zdrowia, place zabaw, jak również zalety przebywania na ich terenie. Niektórzy z nich podczas sobotniej wędrówki po parkach fotografowali pierwsze oznaki wiosny. Wycieczka z kartą zadań dostarczyła uczniom wielu wrażeń i wzbogaciła ich wiedzę na temat terenów zielonych Wrocławia.
R.J.