Oto dziś nasi uczniowie biorą udział w warsztatach Future Leaders – Cross-cultural competence organizowanych przez WrOpenUp. Słuchamy, uczymy się, pracujemy warsztatowo i doskonalimy język angielski. Ze strony SP97 projekt koordynuje Anna Klosinska-Kucharzewska

fotograficzna relacja