A w sobotę uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w IV edycji warsztatów WrOpenUp Future Leaders, tym razem Kompetencji międzykulturowych, m.in. rozwijając empatyczną i świadomą postawę otwartości wobec każdej odmienności, kulturową wrażliwość czy twórcze wykorzystywanie potencjału różnorodności.
Zajęcia prowadzone są przez międzynarodowych Trenerów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Warsztaty te mają na celu kształcenie tzw. umiejętności przyszłości (wg OECD), czyli takich kompetencji, które będą realnie niezbędne w ich pracy. Projekt ze strony szkoły koordynuje Pani Anna Kłosińska – Kucharzewska.