Pedagog Justyna Gorzkiewicz w październiku przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas pierwszych w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczny Puchatek” (jak zachowywać się bezpiecznie w różnych sytuacjach). We wrześniu zostały przeprowadzone dla uczniów klas 4-6 zajęcia w ramach programu profilaktyki uzależnień „Spójrz inaczej” (we współpracy z fundacją Karan).