W dniu 22.09.2018 r w ramach
edukacji przyrodniczo – leśnej, na terenie Nadleśnictwa Milicz, uczniowie klasy
8b Szkoły Podstawowej Nr 97 i klasy gimnazjalnej 3d, odwiedzili szkółkę leśną w
Świętoszynie.

Zapoznali się z pracą leśnika i drogą, jaką przebywa nasiono od momentu powstania do wyrośnięcia drzewa. Mieli okazję przyjrzeć się roślinom w szkółce i wysłuchać informacji na temat ich roli w środowisku leśnym. Po krótkim spacerze uczniowie wypełnili otrzymane karty pracy.  Zajęcia zakończyły się ogniskiem, na którym zostały upieczone kiełbaski.