Wszystko dookoła rozkwita, to już prawdziwa wiosna.

Na lekcjach biologii w klasach piątych poznawaliśmy w praktyce budowę

kwiatu. Rozkładaliśmy kwiat na mniejsze elementy, aby lepiej go poznać.

Prace badawcze