20.12.2017 uczniowie klas 3A i 3B naszego gimnazjum pojechali na wycieczkę w ramach realizacji zajęć edukacyjnych ”ścieżki kulturowe”. Uczniowie odwiedzili dwa miejsca:

  1. Muzeum Obozu Koncentracyjnego Gross – Rosen,
  2. Kościół Pokoju w Świdnicy.

W drodze do Gross Rosen w autokarze Pan Raczkowski opowiedział nam krótką historię obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. W muzeum obozu obejrzeliśmy film, wysłuchaliśmy informacji przy makiecie i zwiedziliśmy z przewodnikiem pozostałości po obozie i kamieniołomach.  Otrzymaliśmy też karty pracy, gdzie odpowiadaliśmy na pytania dotyczące historii tego miejsca i ludzi, a niektórzy z nas wykonywali dokumentację fotograficzną. Tych opowieści słuchaliśmy z zainteresowaniem i zadawaliśmy pytania, mimo mało sprzyjającej aury.

Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się do autokarów , gdzie przewodnik przybliżył nam  historię kościołów pokoju, wojny trzydziestoletniej i pokoju westfalskiego.

W Świdnicy zwiedziliśmy Kościół Pokoju wpisany na Listę Dziedzictwa Kulturowego UNECSO, wysłuchaliśmy ciekawych opowieści przewodnika i z zainteresowaniem obejrzeliśmy wnętrze świątyni.

30.11.2017 roku do Muzeum Gross Rosen pojadą kolejne klasy – 3C i 3D.