Nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Pragi.

Praga i MY.