16 września 2014 roku klasa 2 a wybrała się na wycieczkę do ZOO. Temat zajęć, to ZWIERZĘTA SAWANNY.

Poznaliśmy typowe cechy krajobrazu sawanny, a także jej mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, których zwierząt jest najwięcej. Wiemy, jak zebry próbują zmylić drapieżnika i jak polują lwy. Na wybranych przykładach omawialiśmy sposoby przystosowania zwierząt do życia na sawannie oraz sposoby zdobywania przez nie pokarmu. To była bardzo ciekawa lekcja w naszym wrocławskim ZOO. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.