Znajdź się wśród życzliwych!

Podaj rękę!

Uśmiechnij się!

Z tej okazji wszyscy otrzymywali piękne, namalowane uśmiechy, wykonane przez samorząd.