Klasy szóste doskonale orientując się w budowie naszego Układu Słonecznego przeszły do części praktycznej. Polegała ona na przyjęcie roli jednego z ciał niebieskich. Nie jest to łatwe, krążyć wokół Słońca, nie wypaść z orbity, nie zderzyć się z kometą lub meteorem. Wynik? Było bardzo dobrze!