Uczniowie klas szóstych, na zakończenie działu dotyczącego zjawisk fizycznych, miały za zadanie przygotowanie własnych doświadczeń, które pokazywały nam i tłumaczyły świat, który nas otacza. Była elektrostatyka, tarcie, światło, siła oporu… Jedne udawały się od razu, inne sprawiały trochę problemów. Nie jest też łatwo przeistoczyć się w naukowca, który innym tłumaczy wybrane zjawisko. Wiemy natomiast, że dla niektórych nie były to ich ostatnie takie próby i kiedyś o ich osiągnięciach w nauce jeszcze usłyszymy.