22 czerwca klasy IV – VI uczestniczyły w apelu, podczas którego rozdane zostały dyplomy za udział w różnorodnych konkursach i akcjach. Było tego bardzo dużo, co świadczy o naszej aktywności i zaangażowaniu w życie szkoły i nasz rozwój. Były śród nas osoby, które występowały wiele razy. Życzymy aby przyszły rok, też dawał wszystkim możliwość wykazania się w rywalizacji konkursowej i pomocy innym. Na naszą uroczystość przybyła pani z policji, która przypominała nam jak bezpiecznie spędzić wakacje.