Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet życzą  wszyscy panowie w SP 97.

Z tej okazji w sali 44 zakwitły kwiaty dla pań!