Jak co roku, również i w tym, pamiętaliśmy o naszej wspaniałej planecie Ziemi.
Dla podkreślenia wagi problemu, przyszliśmy ubrani na zielono. Każda klasa miała
do wykonania jakieś zadanie, w zależności od wieku dzieci: posegregowanie śmieci, wykonanie plakatu o zagrożonych gatunkach roślin i zwierząt, opisanie naszej planety
z użyciem jak największej liczby przymiotników, napisanie odezwy do mieszkańców,
aby przekonać ich do konieczności ochrony środowiska. Oglądaliśmy również filmy
o tematyce ekologicznej. Był to jeden z ważniejszych dni szkolnych. Zapraszamy do galerii zdjęć.