D R Z W I O T W A R T E
18LUTEGO 2016R. W GODZ. 16.00-18.00
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI 5, 6 i 7 – LETNIE WRAZ Z RODZICAMI NA DRZWI OTWARTE SZKOŁY.
Z A P R A S Z A M Y !!! Z A P R A S Z A M Y !!!

zaproszenie