W ramach obchodzonego  Europejskiego  Dnia  Języków klasy czwarte wzięły udział w koncercie piosenek w Synagodze pod Białym Bocianem. Zespoły oraz soliści ze szkół podstawowych wykonywali znane piosenki w różnych językach: niemieckim, francuskim, hiszpańskim a nawet hebrajskim.