W tym roku klasy starsze świętowały w nieco innych sposób. Wszystkie klasy miały za zadanie przepisać cały hymn. Każdy z klasy miał do napisania fragment, a z tych fragmentów utworzyliśmy całość naklejając je na brystol. Nie brakło też naszych barw narodowych. Oczywiście podczas apelu odśpiewaliśmy wspólnie: Jeszcze Polska…