20  VI 2017 godzina 9:30, zapraszamy wszystkich uczniów na kawiarenkę przygotowaną przez nauczycieli.