Przypominamy o kiermaszu i kawiarence, które odbędą się 6 kwietnia w naszej szkole. Przynoście ciasta i piękne stroiki.