Uczniowie klas szóstych w ramach podsumowania działu prezentowali własne doświadczenia. Były to bardzo ciekawe i pouczające lekcje. Pozwalają one lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie.