W dniu 26.04 na Uniwersytecie Przyrodniczym odbył się XII Konkurs Bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie żyć”. Honorowy patronat nad konkursem objęła małżonka prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Głównym zadaniem konkursu było sprawdzenie w praktycznym działaniu nabytych przez uczniów wiadomości i umiejętności z dziedziny szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: Maja Susz, Natasza Borowiec i Iga Golonka w kat.klas 1-3 oraz Karolina Krzonkalla, Patryk Zawodny i Kacper Mirocki w kat.klas 4-6. Każda z drużyn miała do pokonania 6 stacji, na których trzeba było wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu pierwszej pomocy, edukacji ekologicznej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa dnia codziennego. Podopieczni Pani Marty Gawkowskiej i Pana Krzysztofa Kubiaka z animuszem rozpoczęli zmagania: tamowali krwotok z nosa, wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową, udzielali pomocy poszkodowanemu w wypadku w górach, demonstrowali bezpieczne zachowania w środkach komunikacji miejskiej. Po burzliwych obradach ogłoszono wyniki… drużyna klas 1-3 zajęła II miejsce i tym samym awansowała do finału wojewódzkiego, a drużyna klas 4-6 zajęła dobre X miejsce.