Tradycją lat poprzednich, klasy piąte rozpoczęły realizację projektu: Średniowieczny Wrocław od wędrówki po naszym mieście i poszukiwaniu w nim śladów przeszłości. Widzieliśmy średniowieczne budowle np. kościoły i mury obronne. Wyobrażaliśmy sobie pracę średniowiecznych rzemieślników i kupców. Okazuje się, że ślady poprzednich epok są widoczne tylko trzeba je umieć dostrzec. W poszczególnych miejscach, co widać na fotografiach uczniowie mieli za zadanie zaprezentować sceny z życia ludzi średniowiecza. Nie brakło też czasu na mały odpoczynek na słońcu.