Przed sprawdzianem ważna sprawa

zawsze zjawia się obawa,

czy my wszystko już umiemy,

czy piąteczki dostaniemy,

czy pytania trudne będą,

czy posiadam wiedzę zbędną,

czy po klasie nas rozsadzą ,

czy znów grupy różne dadzą?

Jakże skupić się dziś mamy?!

Urodziny dzisiaj mamy!

Tak mi w głowie się kotłuje,

czy ja dziś dostanę dwóję?

Nie!

Pozbądźmy się paniki!

Dobre będą dziś wyniki!

Wszystko szybko powtórzymy,

do pisania przystąpimy.

Przecież wszystko powtórzone,

Dużo czasu poświęcone.

Mama w domu odpytała,

Wiedzę moja podziwiała…

Przecież dat niewiele było

i zadanie się zrobiło.

Przecież dobrą pamięć mam,

koleżanki wszystkie znam…

Przecież ściągę mam w kieszeni…

Och, już dzwonek…

Zaczynamy!!!

R.