Od 22 grudnia do 1 stycznia trwać będzie przerwa świąteczno – noworoczna. W tym czasie nie będzie zajęć w szkole. W godzinach od 8.00 do 16.00 będzie czynny oddział przedszkolny oraz zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice zadeklarowali taką potrzebę .

Zajęcia dydaktyczne z dnia 2 stycznia zostały odrobione. W tym dniu zorganizowane zostaną jedynie zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach od 8.00 do 16.00.

W dniu 5 stycznia szkoła pracuje normalnie.