26 września w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki uczniowie klasy VI b z opiekunem Jerzym Kozyrskim byli na wykładzie i warsztatach pt. Spotkania Z Biblią- Pasja I Czytanie Słowa Bożego. Wykład odbył się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uczniowie byli szczególnie zainteresowanie interpretowaniem przypowieści O Synu Marnotrawnym.