W naszej szkole kładziemy duży nacisk na wychowanie patriotyczne. Na kilka dni przed ważnym wydarzeniem, jakim jest rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, każda klasa samodzielnie wykonała nasze narodowe flagi. Wszystkie dzieci były bardzo zaangażowane
w pracę. Z tymi flagami, w galowych strojach, uczestniczyliśmy w uroczystym apelu. Wydarzeniu towarzyszył bardzo podniosły nastrój, co widoczne jest na zdjęciach poniżej.