Rozpoczęliśmy akcję Szlachetna Paczka. Wspieramy dzieci w domu dziecka w Bardzie Śląskim.

Zbieramy: środki czystości, słodycze, ubrania, maskotki…

Termin do 15 grudnia