Już jest! Zapraszamy do obejrzenia szopki na parterze naszej szkoły.

Dziękujmy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do jej powstania a szczególnie dzieciom z kółka omnibus, dla których była to lekcja projektowania, konstruowania z wykorzystaniem różnych narzędzi.