O tym, że ruch to zdrowie wiedzą najmłodsze dzieci, które czynnie uczestniczą w zajęciach sportowych.