Klasa II c uczestniczyła w bardzo ciekawych warsztatach muzealnych – „Zostań jaskiniowcem”. W części teoretycznej dzieci dowiedziały się, jak żyli ludzie w epoce kamienia. W części warsztatowej nauczyły się rozpalać ogień, wykonały rysunki
na „ścianach” jaskini. Dziewczynki tworzyły biżuterię, natomiast chłopcy zajęli się produkcją broni potrzebnej w czasie polowania. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały „Dyplom jaskiniowca”.

fotografie