Klasa II A uczestniczyła w warsztatach pt.: „Mamuty, tury i inne zwierzęta”. Uczniowie poznali zwierzęta, które żyły w dawnych czasach i jaką rolę odgrywały w życiu człowieka. Na zakończenie zajęć bawiły się wielkimi układankami z przedstawieniami wybranych okazów, poznanych na zajęciach.