Wieczór poezji jesiennej w klasie 3a, 3 grudnia 2015 r.

Dzieci z klasy 3 a zaprosiły rodziców na wieczorek poetycki. Uczniowie zaprezentowali wiersze o tematyce jesiennej. Rodzice ze wzruszeniem wysłuchali poezji Marii Konopnickiej, Danuty Wawiłow, Leopolda Staffa, Ewy Szelburg – Zarembiny, Wandy Chotomskiej, Juliana Tuwima i wielu innych poetów. W czasie spotkania rodzice wysłuchali również kilku jesiennych piosenek. Spotkanie bardzo się podobało zaproszonym gościom. Dzieci nagrodzono gromkimi brawami. Zapraszamy do galerii zdjęć.