„Witaj, pierwsza klaso!” – takimi słowami uczennica klasy czwartej powitała pierwszaki na  uroczystym pasowaniu na ucznia naszej szkoły.

Były piękne wiersze i piosenki, które przypominały o zasadach bezpieczeństwa, przyjaźni i wspólnym spędzaniu czasu na zabawie i nauce. Pan Dyrektor pasował każdego ucznia na pierwszoklasistę, wychowawczynie wręczyły dyplomy i drobne upominki.

Później były wspólne zdjęcia, gratulacje i dużo uśmiechu!

fotografie