Zajęcia z dogoterapii w kl. 2 b
16 października 2015 r. odbyły się warsztaty edukacyjne z psem pt. „Bezpieczny pies, bezpieczne dziecko”. W warsztatach tych uczestniczyli uczniowie klasy II b. Prowadzone były przez mgr pedagogiki, dogoterapeutę ze specjalnie przeszkolonym i przygotowanym do tego typu zajęć psem – Zuma.
Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat, jak się okazało nie bardzo nam znany, zachowań/upodobań psów i nas wobec psa. Wszyscy zapamiętaliśmy zwrot „CZY MOGĘ POGŁASKAĆ PSA?” i teraz wiemy, dlaczego należy go używać i jak głaskać psa. Pani przede wszystkim poszerzyła Naszą wiedzę na temat prawidłowych postaw względem psów (jak należy się zachowywać względem nich, co czują, gdzie należy je głaskać, jak rozpoznawać język ciała zwierzęcia). Przekazała nam prawdziwe informacje o psie i jego potrzebach, zachowaniach. Teraz już wiemy, że to na człowieku ciąży odpowiedzialność za prawidłowe relacje z psem, a nie na psie. Nauczyliśmy się prawidłowych postaw w kontakcie z psem, bo to zwiększy szansę, że pies będzie czuł się w tym kontakcie komfortowo, co oznacza, że nie będzie miał potrzeby, by reagować agresywnie. Musimy pamiętać, że: Dziecko prezentujące pozytywne/odpowiednie postawy względem psów zapewni sobie w dużym stopniu bezpieczeństwo. My już to wiemy i czekamy na kolejne spotkanie z Zumą i jej wspaniała Panią.
Dnia 18 listopada 2015 r. odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne w asyście psa Zuma pt. „Dzień życzliwości”. W ramach 45-minutowych warsztatów została poruszona następująca tematyka:
– szanujmy siebie i nasz świat,
– jak dbać o psa,
– co znaczy przyjaźń,
– robimy plakat przyjaźni.
Pani Monika wraz z Zumą przypomniały nam o życzliwości, jak istotna jest w naszym życiu. Odgrywaliśmy scenki, by lepiej zrozumieć uczucia innych. Pani zwróciła także naszą uwagę na biedne porzucone i niekochane przez nikogo pieski i inne zwierzęta. Na koniec zajęć wspólnie z Zumą zrobiliśmy „Plakat przyjaźni”, by wciąż pamiętać, jaka ona jest w naszym życiu ważna.

fotografie