Zapraszamy na festyn rodzinny w Zespole Szkół. Organizowany przez nauczycieli i rodziców.
Liczne atrakcje dla dzieci! Zapraszamy!

Sobota, 10 czerwca od 10 do 14.

https://www.facebook.com/events/1346351048795169/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22279%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D