• 3 września 1962 – otwarcia szkoły – Pomnika Tysiąclecia – dokonał profesor Bolesław Iwaszkiewicz; naukę podjęło 1043 uczniów w 26 oddziałach
 • 14 grudnia 1966 – nadanie szkole imienia Jana Brzechwy i wbudowanie tablicy pamiątkowej;
 • 26 maja 1976 – uchwalenie uczniowskiej odznaki „Zasłużony dla Szkoły Podstawowej nr 97”;
 • 14 grudnia 1976 – wręczenie sztandaru w dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia; Pani Janina Brzechwa – żona Patrona – pomogła w zorganizowaniu wspaniałej ekspozycji pamiątek po poecie;
 • 14 grudnia 1977 – uroczyste obchody piętnastolecia szkoły
 • 14 grudnia 1987 – jubileusz dwudziestopięciolecia placówki, obchodzony bardzo uroczyście; gorące życzenia od żony Patrona dla całej społeczności szkoły;
 • 14 grudnia 1992 – obchody trzydziestolecia; od tego czasu ten dzień staje się dorocznym świętem całej naszej szkoły;
 • 1 września 1997 – minęło trzydzieści pięć lat od powstania szkoły; zmieniła się rejonizacja – obecnie placówka liczy 506 uczniów w 22 oddziałach;
 • 1 września 1999 – weszła w życie reforma oświaty; zmienił się obwód szkoły – w tym roku szkolnym 786 uczniów uczyło się w trzech budynkach w 32 oddziałach;
 • W roku szkolnym 2003/2004 nasza szkoła brała udział w akcji ”Szkoły z klasą” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł ”Szkoła z klasą”.
 • czerwiec 2004 – nasza szkoła jako jedna z 20 w kraju (z tego 7 we Wrocławiu) zdobyła certyfikat ”Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”.
 • czerwiec 2008 – otrzymujemy kolejny certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” co jest świadectwem naszej troski o bezpieczeństwo wychowanków.
 • wrzesień 2012 – szkoła weszła w skład Zespołu Szkół nr 7 przy ulicy I. Pawłowa 15
 • wrzesień 2017 – przekształcenie Zespołu Szkół nr 7 w Szkołę Podstawową nr 97 im. Jana Brzechwy przy ulicy Prostej 16

 

Nasi Dyrektorzy

1962 – 1968 August Żabski

1968 – 1969 Jan Rudkowski

1969 – 1974 Alicja Kocoń

1974 – 1984 Łukasz Domagała

1984 – 1986 Teresa Krupińska

1986 – 2012 Maria Kołacka

od 2012 Andrzej Słoka