Dostępność nauczycieli w naszej szkole w załączniku.

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024.

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

klasy 1-3 godzina 17:00, klasy 4-8 godzina 17:30

13.09.2023

8.11.2023

10.01.2024 – informacje o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi I semestr

14.02.2024 – informacje o wynikach I semestru

27.03. 2024 – konsultacje

8.05.2024 – informacje o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi końcoworocznymi

 

ŚWIĘTA I FERIE

Święta Bożego Narodzenia – 23.12.2023 –1.01.2024

Ferie zimowe: 15 –28.01.2024

Święta Wielkanocne – 28.03.2024 –2.04.2024

 

DODATKOWE DNI WOLNE (dyżury w świetlicy)

30.10, 31.10.2023 (przed 1.11.2023)

Majówka 29.04., 30.04.,2.05.2024 (tydzień pomiędzy 1.05 a 3.05.2024)

31.05.2024 (pt po Bożym Ciele)

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

1 listopada 2023

3 maja 2024 

W tych dniach szkoła będzie zamknięta.

Oceny I semestr – do 9.02.2024

Oceny II semestr – do 14.06.2024

 

Egzamin 8-klasisty 14.05 – j. polski, 15.05 – matematyka, 16.05 2024 – język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KA