Dyrekcja
 • dyrektor — Andrzej Słoka
 • wicedyrektor — Marek Marcinkowski
Wychowawcy

1a — p. Małgorzata Stępniak
1b — p. Anna Kowal

2a —  p. Grażyna Zalewska
2b — Elżbieta Sobkowicz

3a — p. Dorota Szemiel
3b — p. Elżbieta Baran – Organista

4a — p. Ewa Bohater
4b — p. Jadwiga Banaś

5a — p. Bożena Kaszubińska,
5b — p. Beata Gibasiewicz

6a — p. Iwona Dzięcioł
6b — p. Anna Kłosińska-Kucharzewska

7a — p .Jarosław Walęcki
7b — p. Magdalena Ligęzka

8a — p. Andżelina Sromek
8b — p. Monika Gębarska

 

Nauczyciele

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 • Elżbieta Baran-Organista
 • Anna Kowal
 • Elżbieta Sobkowicz
 • Małgorzata Stępniak
 • Dorota Szemiel
 • Grażyna Zalewska

Nauczyciele języka polskiego

 • Jadwiga Banaś
 • Ewa Bohater

Nauczyciele języka angielskiego

 • Bożena Kaszubińska
 • Anna Kłosińska – Kucharzewska

Nauczyciel języka hiszpańskiego

 • Katarzyna Oziewicz

Nauczyciele historii i WOS-u

 • Robert Chmielowski
 • Jolanta Maniak
 • Marek Marcinkowski

Nauczyciele matematyki

 • Beata Gibasiewicz
 • Barbara Sikora
 • Andżelina Sromek

Nauczyciele informatyki

 • Barbara Sikora
 • Andżelina Sromek

Nauczyciel biologii

 • Iwona Dzięcioł

Nauczyciel przyrody

 • Robert Chmielowski

Nauczyciel chemii i fizyki

 • Magdalena Ligęzka

Nauczyciel geografii

 • Olga Seweryn

Nauczyciel muzyki i plastyki

 • Urszula Hołobowicz

Nauczyciele religii

 • Jerzy Kozyrski
 • Jarosław Walęcki

Nauczyciel zajęć technicznych i edukacji dla bezpieczeństwa

 • Jarosław Walęcki

Nauczyciel WDŻ

 • Iwona Dzięcioł

Nauczyciele wychowania fizycznego

 • Tomasz Barański
 • Monika Gębarska
 • Krzysztof Janczak
 • Andrzej Krowiak
 • Krzysztof Kubiak
 • Marcin Sobusiak
 • Magdalena Stasiak
 • Aneta Walasek

Nauczyciele wspomagający:

 • Anna Czykiel
 • Magdalena Siegieńczuk
 • Marta Gawkowska
 • Monika Wróbel
Bibliotekarz

Katarzyna Baranek

Pedagodzy
 • Małgorzata Czarna (ul. Iwana Pawłowa 15)
  • Poniedziałek 8:00 – 13:00
  • Wtorek 8:00  13:00
  • Środa 7:30  11:30
  • Czwartek 12:00  16:00
  • Piątek 8:00  12:00
 • Justyna Terlecka (ul. Prosta 16)
  • poniedziałek 8:30  12:30
  • wtorek 8:30  12:30
  • środa 9:30  15:30
  • czwartek 8:30  12:30
  • piątek 8:30  12:30
Psycholog

Marcin Kulpeksza (ul. Prosta 16)

 • wtorek 10.15  13.15
 • środa 13.30  18.30
Pracownia EEG-biofeedback
Logopeda

Mariola Huber

Nauczyciele świetlicy
 • Zofia Błaszkiewicz
 • Urszula Hołobowicz
 • Elżbieta Baran – Organista
 • Aneta Czuksanow
 • Elżbieta Szymańska
 • Iwona Dzięcioł
 • Kamilla Dziwisz
 • Katarzyna Fudali
 • Małgorzata Kaczmarek
 • Dorota Szemiel
 • Magdalena Zamorska
Nauczyciele wspomagający
 • Anna Czykiel
 • Magdalena Siegieńczuk
 • Marta Gawkowska
 • Monika Wróbel