Dyrekcja
 • dyrektor — Andrzej Słoka
 • wicedyrektor — Marek Marcinkowski
Wychowawcy

1a – p. Dorota Szemiel
1b – p. . Elżbieta Baran – Organista

1c – p. Agata Świtaj

 

2a – p. Małgorzata Stępniak
2b – p. Anna Kowal

 

3a – p. Grażyna Zalewska

3b – p. Elżbieta Sobkowicz

 

4a – p. Monika Gębarska
4b – p. Andżelina Sromek

4c – p. Tomasz Barański

 

5a – p. Ewa Bohater
5b – p. Jadwiga Banaś

 

6a – p. Bożena Kaszubińska
6b – p. Beata Gibasiewicz

 

7a – p . Iwona Dzięcioł
7b – p. Anna Kłosińska-Kucharzewska

 

8a – p. Jarosław Walęcki
8b – p. Krzysztof Kubiak

Nauczyciele

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 • Elżbieta Baran-Organista
 • Anna Kowal
 • Elżbieta Sobkowicz
 • Małgorzata Stępniak
 • Dorota Szemiel
 • Grażyna Zalewska

Nauczyciele języka polskiego

 • Jadwiga Banaś
 • Ewa Bohater

Nauczyciele języka angielskiego

 • Bożena Kaszubińska
 • Anna Kłosińska – Kucharzewska

Nauczyciel języka hiszpańskiego

 • Katarzyna Oziewicz

Nauczyciele historii i WOS-u

 • Jolanta Maniak
 • Marek Marcinkowski

Nauczyciele matematyki

 • Beata Gibasiewicz
 • Andżelina Sromek

Nauczyciele informatyki

 • Andżelina Sromek

Nauczyciel biologii

 • Iwona Dzięcioł

Nauczyciel przyrody

 • Magdalena Ligęzka

Nauczyciel chemii i fizyki

 • Magdalena Ligęzka

Nauczyciel geografii

 • Olga Seweryn

Nauczyciel muzyki i plastyki

 • Urszula Hołobowicz

Nauczyciele religii

 • Jerzy Kozyrski
 • Jarosław Walęcki

Nauczyciel zajęć technicznych i edukacji dla bezpieczeństwa

 • Jarosław Walęcki

Nauczyciel WDŻ

 • Iwona Dzięcioł

Nauczyciele wychowania fizycznego

 • Tomasz Barański
 • Monika Gębarska
 • Krzysztof Janczak
 • Andrzej Krowiak
 • Krzysztof Kubiak
 • Magdalena Stasiak
 • Aneta Walasek

Nauczyciele wspomagający:

 • Anna Czykiel
 • Magdalena Siegieńczuk
 • Marta Gawkowska
 • Monika Wróbel
Bibliotekarz

Katarzyna Baranek

Pedagodzy
 • Małgorzata Czarna (ul. Iwana Pawłowa 15)
  • Poniedziałek 8:00 – 13:00
  • Wtorek 8:00  13:00
  • Środa 7:30  11:30
  • Czwartek 12:00  16:00
  • Piątek 8:00  12:00
 • Justyna Terlecka (ul. Prosta 16)
  • poniedziałek 8:30  12:30
  • wtorek 8:30  12:30
  • środa 9:30  15:30
  • czwartek 8:30  12:30
  • piątek 8:30  12:30
Psycholog

Marcin Kulpeksza (ul. Prosta 16)

 • wtorek 10.15  13.15
 • środa 13.30  18.30
Pracownia EEG-biofeedback
Logopeda

Mariola Huber

Nauczyciele świetlicy
 • Zofia Błaszkiewicz
 • Urszula Hołobowicz
 • Elżbieta Baran – Organista
 • Aneta Czuksanow
 • Elżbieta Szymańska
 • Iwona Dzięcioł
 • Kamilla Dziwisz
 • Katarzyna Fudali
 • Małgorzata Kaczmarek
 • Dorota Szemiel
 • Magdalena Zamorska
Nauczyciele wspomagający
 • Anna Czykiel
 • Magdalena Siegieńczuk
 • Marta Gawkowska
 • Monika Wróbel