Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 97 zaprasza uczniów w godzinach od 6.30 – 8.00 oraz od 11.30 do 17.15, oferując  swoim wychowankom przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu.

karta zapisu do świetlicy 2023-2024

Zapewniamy wszystkim dzieciom opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która służy swoim wychowankom wsparciem, pomocą oraz pomaga rozwijać ich zainteresowania i talenty.

W naszej świetlicy organizowane są różne, ciekawe zajęcia dodatkowe: zajęcia plastyczne, umuzykalniające, taneczno-ruchowe, a także wiele różnych gier i zabaw w sali i na boisku szkolnym. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Wszystkie działania na terenie świetlicy odbywają się zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, mając na celu dobro dzieci.

regulamin świetlicy 2023-2024.

Zapraszamy