Do 30 maja br. proszę o złożenie w sekretariacie (za wyjątkiem dni 23, 24 i 25.05 br.) stosownych dokumentów (zaklejone w kopercie lub zszyte):

1. WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA- WYPOCZYNEK LETNI ORGANIZOWANY WE WŁASNYM ZAKRESIE (+ ksero legitymacji szkolnej/studenckiej + ewentualnie wniosku o dofinansowanie wypoczynku dzieci)
2. Oświadczenia do ulgi

Wszelkie druki są zamieszczone poniżej wraz z krótką instrukcją: obliczania dochodu wraz z informacją co należy wliczyć do dochodu brutto.